OpenSea Seaport nâng cấp lên phiên bản v1.4, hỗ trợ liệt kê nhiều NFT trong một giao dịch

Theo ghi nhận của Thecoindesk, OpenSea Seaport đã được nâng cấp lên phiên bản 1.4, hỗ trợ liệt kê nhiều NFT với một chữ ký duy nhất. OpenSea tuyên bố rằng họ sẽ không còn chấp nhận các đơn đặt hàng cho Seaport v1.1 thông qua API trong vòng 7 ngày và sẽ chính thức ngừng sử dụng Seaport v1.1 vào ngày 15/3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr