OpenAI ra mắt ngôn ngữ GPT-4, mạnh mẽ và chính xác cao hơn

OpenAI vừa công bố phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ GPT-4, phiên bản này “khủng” hơn phiên bản trước, tức là được đào tạo trên nhiều dữ liệu và mô hình cũng có nhiều trọng số trong tệp, điều này cũng làm tăng chi phí vận hành.

Mô hình mới đưa đáp án chính xác hơn, ít đi chệnh hướng và loại bỏ những nội dung cấm kỵ, đặc biệt OpenAI khẳng định AI thậm chí hoạt động tốt hơn con người trong nhiều bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr