OKX Web3 Wallet hợp tác với GALA Games

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ví OKX Web3 đã đạt được quan hệ đối tác chính thức với GALA Games, một nền tảng tổng hợp trò chơi Web3 và người dùng có thể kết nối với ví OKX Web3 để đăng nhập vào nền tảng GALA Games.

Ngoài ra, ví OKX Web3 đã bao gồm GALA Games trong phần khám phá và người dùng có thể trực tiếp tham gia vào GALA Games để trải nghiệm nhiều trò chơi Web3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr