OKX sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ sinh thái dự án trị giá 100 triệu USD

OKX sẽ khởi động kế hoạch hỗ trợ sinh thái dự án trị giá 100 triệu USD kết hợp với chuỗi công khai OKC và OKX Demo Day. OKX cho biết, “Dưới ảnh hưởng của các trường hợp khẩn cấp gần đây, một số dự án sinh thái chất lượng cao đã gặp phải vấn đề thanh khoản và các vấn đề khác. Để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái ngành, OKX sẽ tập trung hỗ trợ các bên dự án chất lượng cao thực hiện suôn sẻ di cư và cung cấp cho các bên dự án đủ điều kiện về hệ sinh thái, công nghệ, tính thanh khoản và các hỗ trợ khác.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr