ODL: Sản phẩm thanh toán xuyên biên giới hỗ trợ XRP của Ripple tăng trưởng 800%

Bất chấp cuộc chiến pháp lý giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple thì sản phẩm thanh toán theo yêu cầu có tên ODL đã tăng trưởng gấp 9 lần về số lượng người dùng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr