Nước Anh đề xuất mở rộng luật tài sản dể bảo vệ tiền điện tử

Ủy ban Luật của nước Anh đưa ra đề xuất vào ngày 28/7 để công nhận và bảo vệ tiền điện tử bởi cho rằng nó đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr