Nigeria thông qua luật hợp pháp hóa việc sử dụng Bitcoin và tiền điện tử

Babangida Ibrahim, Chủ tịch Ủy ban Thể chế và Thị trường Vốn của Hạ viện Nigeria, tuyên bố rằng nước này sẽ sớm thông qua luật hợp pháp hóa việc sử dụng Bitcoin và tiền điện tử. Dự luật sẽ sửa đổi Đạo luật Đầu tư và Chứng khoán năm 2007 và công nhận bitcoin là vốn đầu tư hợp pháp. Trở lại vào tháng 2 năm 2021, Nigeria đã cấm các doanh nghiệp tài chính được quản lý “xử lý” tiền điện tử, cấm sử dụng Bitcoin một cách hiệu quả. Cùng năm đó, Tạp chí Bitcoin cho biết Nigeria đã tăng lên khối lượng giao dịch ngang hàng Bitcoin lớn nhất thế giới và một báo cáo Chainanalysis cho thấy Nigeria đã tăng tốc phần lớn việc áp dụng Bitcoin. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr