Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Những ưu điểm của bản nâng cấp Bedrock Optimism

Bản nâng cấp Bedrock sẽ được Optimism (OP) triển khai mainnet vào quý 4/2022. Bản nâng cấp này có gì đặc biệt và nó sẽ giúp ích gì cho hệ sinh thái.  

Mục đích của Bedrock

  • Bedrock sẽ giúp giảm số lần nạp tiền từ L1 sang L2 xuống 4 lần.
  • Giảm chi phí gửi dữ liệu về L1 khoảng 20%.
  • Giảm sự khác biệt với Geth xuống còn 500 dòng code
  • Hỗ trợ nhiều hệ phương pháp xác thực khác (bao gồm cả ZK).

Các thay đổi mới nhất

Bedrock sẽ triển khai theo mô hình EVM-Equivalence (tương đồng với EVM) thay vì EVM-compatible (tương thích với EVM) như nhiều dự án Layer-2 khác.

Điểm đáng chú ý là về việc áp dụng mô hình EIP-1559 có thể ảnh hưởng đến cơ chế kinh tế.

Bedrock cũng sẽ phát triển các cầu nối token ERC-20 và ERC-721, giúp thu hút thêm dòng tiền và mở rộng hoạt động liên quan đến giao dịch NFT.

Trong tương lai Bedrock sẽ giúp Optmism tiếp cận với “Proto-Danksharding” giải pháp được kì vọng sẽ triển khai trên hệ sinh thái Ethereum trong phạm vi 1 năm tới một cách dễ dàng hơn.

Đối thủ cạnh tranh

Optimism và Arbitrum cả hai đều đang có định hướng đi theo mô hình Optimism Rollups (OR).

Arbitrum gần đây cũng đã triển khai testnet cho phiên bản nâng cấp Nitro. Bước đi này dự kiến cũng sẽ mang lại khả năng xử lý cao hơn cho Arbitrum One hiện tại.

Dù vậy, theo những thông tin thu thập được, có vẻ như 2 dự án mảng OR này đang muốn triển khai cơ chế bảo mật ZK. Điển hình là với nước đi Bedrock, Optmism sẽ có thêm cho mình khả năng tích hợp công nghệ Zero-Knowledge sau này. Tài khoản smartcontract (nhà nghiên cứu tại OPLab) cho biết hiện tại Bedrock đang sử dụng cơ chế xác thực của công nghệ Optimistic (với tên gọi Cannon), nhưng cơ chế này hoàn toàn linh hoạt với nền tảng Bedrock, giúp thay đổi sang hình thức ZK nếu cần thiết.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy 2 ông lớn trong mảng OR sẽ có lúc nhảy sang cạnh tranh với các dự án ZK, đặc biệt là sau khi nhiều ZK-EVM ra đời liên tục trong thời gian ngắn gần đây như zkEVM-Polygon, zkEVM-zkSync và zkScroll.

 

Comment Subcibe