Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nhóm bảo mật: Rikkei Finance bị tấn công

Theo giám sát của CertiK, Rikkei Finance khai thác vào lúc 11h18 ngày 15/4/2022 theo giờ Bắc Kinh, thiệt hại khoảng 2,671 BNB

Comment Subcibe