Nhiều người tin rằng sự kiện Merge sẽ giúp Ethereum thay thế vị trí của Bitcoin

Một trong nhiều người tin sự kiện Merge sẽ giúp Ethereum thay thế vị trí của Bitcoin có nhà nghiên cứu chuyên về Ethereum Vivek Rama. Ông cho rằng sự sụt giảm nguồn cung sẽ khiến đồng coin này tăng giá nhanh chóng và sẽ lật đổ Bitcoin trong thời gian ngắn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr