Nhiều miners Bitcoin tại Texas tạm ngừng hoạt động do nắng nóng

Tình trạng nắng nóng cao tại bang Texas làm nhà chức trách kêu gọi người dùng giảm mức sử dụng điện trong mùa này. Do đó nhiều thợ đào Bitcoin phải tạm ngừng hoạt động của mình.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr