Nhật Bản miễn thuế doanh nghiệp cho các nhà phát hành token đối với lợi nhuận trên giấy tờ

Một chính trị gia của đảng cho biết hôm thứ Sáu rằng ủy ban thuế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã phê duyệt đề xuất miễn thuế cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử phát hành token của riêng họ khỏi việc trả cho các công ty thu nhập chưa thực thuế. Akihisa Shiozaki, tổng thư ký nhóm dự án Web3 của đảng rằng đề xuất này sẽ được đưa vào hướng dẫn chính sách thuế hàng năm, đệ trình lên quốc hội vào tháng 1 và sẽ có hiệu lực cho năm tính thuế tiếp theo bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Theo các quy tắc thuế doanh nghiệp hiện hành, các nhà phát hành token bị đánh thuế khoảng 35% đối với lợi nhuận chưa thực hiện đối với việc nắm giữ token của họ nếu token được liệt kê trên một thị trường đang hoạt động. Cổ phần bị đánh thuế dựa trên giá trị thị trường của họ vào cuối kỳ tính thuế. Loại thuế này có hiệu quả đẩy những người sáng lập dự án ra khỏi Nhật Bản để thành lập các thực thể ở nơi khác. Hiệp hội thương mại đã đệ trình các đề xuất cải cách thuế khác, bao gồm đánh thuế tiền lãi từ tiền điện tử ở mức tương tự như cổ phiếu và chỉ đánh thuế khi các cá nhân chuyển đổi tiền lãi từ tiền điện tử thành tiền tệ fiat. Các đề xuất khó có thể được thông qua trong năm nay và có thể xuất hiện trở lại trong các cuộc thảo luận về thuế của Đảng Dân chủ Tự do vào mùa đông tới.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr