Nhân viên ngân hàng Busan (Hàn Quốc) biển thủ $1,1M đầu tư vào Bitcoin

Một nhân viên trong nhóm ngoại hối của Ngân hàng BNK Busan (Hàn Quốc) bị cáo buộc đã biển thủ 1,48 tỷ won (1,1 triệu USD) tiền của khách hàng để đầu tư vào Bitcoin trong giai đoạn từ ngày 9/6/ – 25/7/2022.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr