Nhà sản xuất thị trường phi tập trung Arrakis Finance hoàn thành vòng hạt giống trị giá 4 triệu đô la

Arrakis Finance, một giao thức tạo thị trường phi tập trung, đã huy động được 4 triệu đô la trong vòng tài trợ hạt giống.Các nhà đầu tư bao gồm Uniswap Labs Ventures, Accel, Polygon Ventures và Robot Ventures. Người đồng sáng lập Arrakis Finance tuyên bố rằng vòng này không có nhà đầu tư lớn nào và được thực hiện thông qua việc ký kết SAFT (Thỏa thuận đơn giản cho các token tương lai). Nhóm công ty đã ra mắt phiên bản đầu tiên (V1) của giao thức Arrakis Finance vào tháng 4 năm ngoái, cho phép chạy các chiến lược thuật toán trên Uniswap V3 và có kế hoạch sử dụng các quỹ mới để mở rộng nhóm tám người hiện tại của mình và tiếp tục sử dụng vốn mới để cải thiện giao thức.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr