Nhà phát triển Tornado Cash – Alexey Pertsev vẫn bị giam giữ trước phiên điều trần vào năm tới

Theo phiên tòa vào ngày 22 tháng 11, nhà phát triển Tornado Cash, ông Alexsey Pertsev sẽ tiếp tục bị giam giữ tại Hà Lan trong ba tháng nữa. Phiên điều trần đã vạch ra cơ sở trong trường hợp của Pertsev sau 103 ngày bị giam giữ. Bên công tố vạch ra những nét chính của cuộc điều tra, mô tả Pertsev là nhân vật trung tâm trong hoạt động kinh doanh Tornado Cash, trước khi WK Cheng đưa ra lời bào chữa đầu tiên. Cheng đã nhấn mạnh một số điểm chính, phác thảo các trường hợp sử dụng cho Tornado Cash và những quan niệm sai lầm về khả năng của nó. Người bào chữa xác nhận rằng phiên điều trần đầu tiên đã bị hoãn lại cho đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 và nhắc lại niềm tin của ông rằng cách giải thích của nhà nước về việc Pertsev tham gia vào Tornado Cash chỉ là phiến diện. Bên công tố nhấn mạnh rằng bất chấp hàng loạt lời hứa từ nhóm pháp lý của Pertsev, dù có giám sát tại nhà anh ta và kiểm tra hàng tuần tại các đồn cảnh sát địa phương, anh ta vẫn có nguy cơ bỏ trốn nếu được thả trước phiên tòa đầu tiên.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr