Nhà phát triển NFT Dapper Labs sa thải thêm 20% nhân viên

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nhà phát triển NFT DapperLabs sẽ sa thải thêm 20% nhân viên của mình, chưa đầy bốn tháng sau lần sa thải cuối cùng. Trong một email gửi cho các nhà đầu tư vào thứ Tư, Giám đốc điều hành DapperLabs, Roham Gharegozlou, đã thông báo về việc tái cấu trúc công ty và sa thải nhân viên.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr