Nhà phát triển Ethereum Core nhất trí cho hoãn ‘bom độ khó’, giảm phần thưởng block từ 3 xuống còn 2 ETH

117

Các nhà phát triển lõi Ethereum (ETH) đã quyết định trên buổi họp định kỳ vào 31/08 về việc cho hoãn “bom độ khó” bằng việc chấp thuận bao gồm mã cho sự thay đổi trong đợt hard fork Constantinople sắp tới đây.

Một trong những tiêu chí chiến lược của Ethereum Foundation nằm trong sự chấp nhận của thuật toán đồng thuận mới – Proof-of-Stake (POS). Tuy nhiên để thực hiện hóa nó, các nhà phát triển đã đưa ra một giải pháp gọi là “bom độ khó”, khiến cho sản xuất các khối mới phức tạp và bất lợi hơn. Constantinople được thiết kế để việc chuyển đổi từ thuật toán đồng thuận PoW sang PoS thuận lợi hơn.

Vào tuần trước các nhà phát triển đã đề xuất 3 trường hợp khả thi cho ảnh hưởng của “bom độ khó” trên việc giảm thiểu và bảo trì các phần thưởng block. Theo các nhà điều hành, EIP-858 sẽ giảm các phần thưởng block xuống 1 ETH mỗi block, EIP-1234 sẽ giảm các phần thưởng block xuống 2 ETH, trong khi EIP-1295 vẫn giữ phần thưởng là 3 ETH những sẽ ảnh hưởng các nhân tố khác như cơ cấu khuyến khích của PoW.

Theo như bài đang của GitHub, các nhà phát triển đã quyết định chấp nhận trường hợp EIP-1234. Về chi tiết thì nó đề xuất hoãn “bom độ khó” đến 12 tháng sau, còn bắt đầu giảm phần thưởng block ngay từ hark fork Constantinople này. Biên bản tóm tắt cuộc họp viết:

“Bắt đầu với ‘CNSTNTNPL_FORK_BLKNUM’ khách hàng sẽ tính toán độ khó dựa trên một số block giả, thể hiện bom độ khó đã được chỉnh lại trễ hơn 5 triệu block so với những gì đã được đề ra trong đợt fork Homestead. Chưa hết, phần thưởng đào block sẽ giảm về mức cơ sở mới là 2 ETH, các mức phụ cũng được điều chỉnh theo tính từ đó.”

Theo Cointelegraph

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here