Nhà phát triển bất động sản UAE Mag chấp nhận USDT và USDC để mua bất động sản

Mag, một nhà phát triển bất động sản của UAE, đã ký thỏa thuận với CoinMena, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA), chấp nhận sử dụng USDT và USDC để mua tài sản. Biện pháp này nhằm tạo ra những con đường mới cho các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng tài sản kỹ thuật số và đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của nền kinh tế mới của Dubai.Được biết, CoinMena là một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử có trụ sở tại Bahrain, được Ngân hàng Trung ương Bahrain quản lý và cấp phép với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr