Nhà phát hành game Web3 Fenix ​​​​Games đạt được khoản tài trợ 150 triệu đô la

Nhà phát hành game Web3 Fenix ​​Games đã đạt được khoản tài trợ 150 triệu đô la, Tập đoàn Phoenix và công ty venture capital Cypher Capital có trụ sở tại Dubai cũng có tham gia đầu tư. Vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để mua lại, đầu tư và phân phối trò chơi blockchain. Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Fenix ​​Games, ông Chris Ko, trước đây là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển doanh nghiệp tại Mythical Games, Tổng giám đốc tại Electronic Arts và Kabam, và trước đó là Giám đốc danh mục đầu tư tại BlackRock và Nhà phân tích nghiên cứu vốn cổ phần của JPMorgan Chase. Những người đồng sáng lập khác của Fenix ​​Games bao gồm Rudy Koch, đồng sáng lập Mythical Games, Antonio Hallack, trước đây là trưởng bộ phận giao dịch điện tử toàn cầu tại Credit Suisse và Matt Nutt, cựu giám đốc điều hành của Mythical Games.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr