Nhà phân tích Wolf of Wall Street thay đổi suy nghĩ về Bitcoin

Jordan Belfort, nhà phân tích và môi giới chứng khoản nổi tiếng với biệt danh "Wolf of Wall Street" từng đưa ra nhận định rằng những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trên 24 tháng chắc chắn sẽ có lời. Nhưng trước tình hình biến động kinh tế toàn cầu như hiện nay, ông đang cân nhắc lại về Bitcoin có phải danh mục đầu tư tốt hay không.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr