Người sáng lập FTX SBF đã đến tòa án New York để bị buộc tội trong vụ lừa đảo FTX

Người sáng lập FTX SBF đã đến tòa án New York để bị buộc tội trong vụ lừa đảo FTX.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr