Người dùng lợi dụng vụ tấn công Ankr, đổi 10 BNB lấy 15,5 triệu đô la

Sau khi nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 Ankr bị tấn công, 10 nghìn tỷ aBNBc token đã được phát hành thêm. Một người dùng (0xaab2…dfc3) đã thế chấp 10BNB để đổi lấy hơn 180.000 aBNBc. Người này đã thế chấp aBNBc cho khoản vay hơn 16 triệu trong Helio Protocol. Tiếp theo đổi thành 15,5 triệu BUSD và kiếm lợi nhuận 15,5 triệu đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr