Người đứng đầu tiền điện tử của Twitter đã rời đi

Tess Rinearson, người đứng đầu mảng tiền mã hóa của Twitter, đã rời đi. Trước khi gia nhập Twitter, Tess Rinearson là phó chủ tịch kỹ thuật của công ty Blockchain Interchain, chịu trách nhiệm về các dự án như Cosmos. Sau khi gia nhập Twitter, TessRinearson đã ra mắt chức năng hiển thị trực tiếp ảnh NFT làm hình đại diện trên Twitter.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr