Rate this post

Chính phủ Úc đã phân bổ AUD $700,000 (Khoảng $520,000) từ ngân sách Liên Bang đến Cơ quan Chuyển đổi kỹ thuật số về nghiên cứu các ứng dụng blockchain trong các dịch vụ chính phủ.

Tuyên bố như một phần của Ngân sách Liên Bang 2018-19, Chính phủ sẽ sử dụng số quỹ từ nguồn tài nguyên của cơ quan trong 4 năm tới.

Một đoạn trích từ tài liệu ngân sách:

Chính phủ sẽ cung cấp $0.7 triệu trong năm 2018-19 cho cơ quan chuyển đổi kỹ thuật số trong việc điều tra phạm vi nơi công nghệ blockchain có thể được dùng để tạo giá trị cho các dịch vụ kinh tế.

Công khai trong năm 2015 như một phần của Chương trình nghị sự hoá rộng hơn của Chính phủ Úc, Chương trình nghị sự được thiết lập để thu hút các cơ quan chính phủ và giúp hộ trải qua chuyển đổi kỹ thuật số. ‘Hiện chúng tôi có trách nhiệm rộng hơn trong việc giúp dẫn đầu chuyển đổi qua chính phủ và giám sát trung tâm của chương trình nghị sự ICT của chính phủ,’ Cơ quan đã bổ sung, nhấn mạnh rằng vai trò đã phát triển từ ngày thành lập.

Ngân sách theo sau một đề nghị bởi Giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp mà trong giữa năm 2017 đã nói rằng công ty “không có khả năng” đi theo việc chấp nhận của thế giới với công nghệ phân cấp

Tháng chín, Chính phủ Úc đã xuất bản một giấy tham khảo ý kiến như một phần của Sáng kiến kinh tế kỹ thuật số và nhấn mạnh công nghệ Blockchain như một ‘công nghệ mới nổi’ có thể ‘hỗ trợ sáng tạo và năng suất nền kinh tế.’ Cũng trong cùng một tháng, RMIT tại Melbourne một trường đại học nghiên cứu công khai, đã thiết lập một trung tâm nghiên cứu để tìm hiểu về “khoa học xã hôi” của công nghệ blockchain sau khi chỉ ra rằng công nghệ phân cấp là “một cơ sở cốt lõi cho nền kỹ thuật số.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here