Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ngân hàng Trung ương Uruguay phát triển kế hoạch giám sát tài sản kỹ thuật số

  • Ngân hàng Trung ương Uruguay (BCU) đã lên kế hoạch bước đầu thực hiện việc giám sát các công ty cung cấp tài sản và dịch vụ kỹ thuật số. Đại diện đã xác nhận trong buổi tuyên bố vào thứ Sáu rằng BCU dự kiến hoàn thành đề xuất trước cuối năm nay để sửa đổi các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến tài sản kỹ thuật số và thiết lập một khuôn khổ rõ ràng để điều chỉnh các hoạt động này. BCU cũng sẽ thúc đẩy "trao đổi với những người liên quan trong ngành, tiếp tục mối quan hệ với các cơ quan quản lý khác và các tổ chức quốc tế để hiểu sâu hơn về việc giám sát của các hoạt động này." BCU tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số mà không phải là tiền pháp định như đồng peso của Uruguay, sẽ không được phát hành và nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ngân hàng trung ương. BCU cho biết thêm rằng hiện tại, việc phát hành và giao dịch tài sản kỹ thuật số không thuộc phạm vi hoạt động của ngân hàng trung ương vì thế không chịu sự giám sát cụ thể nào.

Comment Subcibe