Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ngân hàng Trung ương Chile Phát hành tiền tệ kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương Chile hiện đang nghiên cứu đồng peso kỹ thuật số có cơ chế phù hợp với ngân hàng.

Comment Subcibe