Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) không ủng hộ PoW

Ngoài việc ổ nhiễm môi trường và tiêu tốn lượng lớn tài nguyên máy tính thì còn nhiều lý do pháp lý khác làm cho ECB không ủng hộ PoW, thay vào đó PoS được ngân hàng này đề cập đến.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr