Ngân hàng Customer Bancorp: Không bị ảnh hưởng lớn khi FTX phá sản

Vào ngày 17/11, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Customer Bancorp, một ngân hàng thương mại của Mỹ với tài sản hơn 20 tỷ đô la Mỹ, đã đưa ra tuyên bố rằng việc phá sản của FTX và các chi nhánh của nó không ảnh hưởng lớn đến ngân hàng. 

Bên cạnh đó, ngân hàng giải pháp thanh toán kỹ thuật số dựa trên blockchain của Customer Bancorp, ClientBank, không có mối quan hệ gửi tiền với FTX hoặc bất kỳ công ty liên quan nào của FTX cũng như không cung cấp khoản vay cho bất kỳ khách hàng nào trong lĩnh vực ngân hàng tài sản kỹ thuật số.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr