Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nga thử nghiệm thanh toán bất động sản bằng đồng rúp kỹ thuật số 

Được biết, Ngân hàng Trung ương Nga và các ngân hàng thương mại cùng tham gia muốn thử nghiệm nhiều hình thức thanh toán khác nhau bằng đồng rúp kỹ thuật số. Kế hoạch là thử nghiệm các hợp đồng thông minh và giao dịch liên quan đến mua bán bất động sản và tài sản crypto.

Comment Subcibe