Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nga thắt chặt về vấn đề tiền kĩ thuật số

Quốc gia Nga, hạ viện của quốc hội Nga, đã thông qua luật cho phép cơ quan thực thi pháp luật tịch thu các quỹ, bao gồm cả tiền điện tử, do các quan chức chính phủ thu được một cách bất hợp pháp. Nếu tài sản vượt quá thu nhập của các quan chức, nhà nước có thể cố gắng thu giữ tài sản thông qua tòa án.

Comment Subcibe