NFTpay hỗ trợ USDT và USDC để mua NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Giám đốc điều hành NFTpay Michael Krilivsky thông báo rằng USDT và USDC hiện được hỗ trợ để mua NFT. NFTpay cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các tổ chức và cá nhân quan tâm đến việc cài đặt cổng thanh toán USDT/USDC trên trang web của họ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr