NFT LiveArtX đã bị đánh cắp và NFT có liên quan đã giảm hơn 80%

Nền tảng NFT LiveArtX đã tweet rằng ví đã bị đánh cắp và họ đang cố gắng hết sức để giải quyết và sẽ cập nhật cho cộng đồng. Theo thông tin trên trang NFTGo, giá sàn của chuỗi NFT Meta-morphic: SevenTreasures do LiveArtX phát hành đã giảm xuống 0,2ETH, giảm 83,87% trong 24 giờ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr