Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nexo lên kế hoạch mua cổ phần của Vaultd

Nền tảng cho vay Nexo thông qua bảng điều khoản có thể mua cổ phần của Vaultd lên đến 100%. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong 60 ngày.

Comment Subcibe