Nền tảng tác vụ Web3 Zealy hoàn thành vòng tài trợ tiền hạt giống trị giá 3,5 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Zealy, một nền tảng nhiệm vụ Web3 thu hút sự tham gia của cộng đồng, thông báo hoàn thành vòng tài trợ tiền hạt giống trị giá 3,5 triệu USD, dẫn đầu là Redalpine, Connect Ventures, Aglaé Ventures, Kima Ventures, Purple, STATION F, Founders Future, Pareto Holdings và một nhóm các nhà đầu tư thiên thần kinh doanh từ The Sandbox, POAP, DFNS, Starton và Pianity đã tham gia đầu tư.

Zealy cho phép các thành viên thực hiện các tài sản kỹ thuật số, các hoạt động vật lý và ảo cũng như phát hành nhiệm vụ, giúp các công ty Web3 tham gia, phân tích và mở rộng cộng đồng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr