Nền tảng NFT OMNI bị đánh cắp 1.300 ETH trong bản thử nghiệm Beta

Vụ tấn công không gây thiệt hại về tài sản bởi hacker đánh cắp 1.300 ETH trong quỹ thử nghiệm nội bộ, nhưng đây được xem là hồi chuông cảnh báo trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr