Nền tảng NFT MOOAR ra mắt sản phẩm Generative NFT Tool

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng NFT của STEPN, MOOAR đã ra mắt sản phẩm NFT Generative NFT Tool (GNT).

Sản phẩm GNT có thể cung cấp cho người dùng dịch vụ tạo và mint NFT trên nền tảng NFT đa chuỗi, không cần kiến ​​thức liên quan đến AI hoặc quy trình triển khai hợp đồng thông minh. Phiên bản thử nghiệm GNT Alpha sẽ miễn phí trong thời gian vài ngày tới, người sáng tạo sử dụng GMT để tạo và mint NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr