Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nền tảng đầu tư crypto nobank hoàn thành khoản tài trợ 1 triệu CHF

Công ty khởi nghiệp crypto nobank có trụ sở tại Thụy Sĩ đã công bố hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 1 triệu CHF. 

Comment Subcibe