Nền tảng blockchain Hàn Quốc Klaytn đã chính thức phát hành hard fork Klaytn v1.10.0 “Kore”, dự kiến ​​sẽ được triển khai vào đầu năm tới

Nền tảng blockchain Hàn Quốc Klaytn đã chính thức tuyên bố rằng hard fork Klaytnv1.10.0 “Kore” đã chính thức được phát hành, bao gồm việc hoàn thành phương thức bỏ phiếu quản trị trên chuỗi (KIP-81), cơ cấu phần thưởng GC mới (KIP-81). 82) và EVM thay đổi. Đợt hard fork này sẽ được áp dụng cho các mạng Baobab và Cypress theo số khối tương ứng của chúng, đợt hard fork đầu tiên dự kiến ​​sẽ được thực hiện ở high block speed là 111736800 (khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2023 theo giờ Bắc Kinh) và đợt hard fork sau sẽ thực hiện vào năm 2023. Được công bố trong phiên bản tiếp theo (v1.10.x) vào tháng 3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr