Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nebula Protocol sẽ bắt đầu quá trình niêm yết vào ngày 15 tháng 4 và phát hành airdrop cho các nhà sản xuất LUNA

Nebula Protocol, một giao thức quản lý tài sản thụ động, đã thông báo rằng nó sẽ chính thức bắt đầu quy trình trực tuyến vào ngày 15 tháng 4. 1% trong tổng số NEB Token sẽ được phát trực tuyến cho những người cầm cố LUNA lên đến chiều cao khối là 7169420. Người dùng có thể yêu cầu nó vào ngày 15 tháng 4 . Nebula sẽ công bố đề xuất quản trị LBP vào ngày 19 tháng 4 và mở LBP từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Đồng thời, Nebula cũng sẽ công bố đề xuất khởi chạy giao thức vào ngày 2 tháng 5 và sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 5.

Comment Subcibe