Near Protocol ra mắt ‘hệ điều hành blockchain’ tập trung vào trải nghiệm người dùng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Illia Polosukhin, người đồng sáng lập Near Protocol đã công bố tại hội nghị ETHDenver 2023 rằng Near đã ra mắt hệ điều hành ưu tiên sản phẩm mà các nhà phát triển có thể xây dựng và người dùng có thể tương tác với nó như một nền tảng. Theo Polosukhin, nền tảng này được thiết kế để hoạt động như một lớp công khai để duyệt và khám phá các sản phẩm Web3, bao gồm trao đổi tiền điện tử, phòng trưng bày NFT và mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk, Polusukhin cho biết khung này sẽ tương thích với tất cả các chuỗi khối (hiện hỗ trợ giao thức Near và chuỗi Máy ảo Ethereum), với Near đóng vai trò là điểm vào chung. Đối với các nhà phát triển, giao diện người dùng phi tập trung và có thể kết hợp cung cấp cách xây dựng và khởi chạy các ứng dụng tốt hơn cũng như phân nhánh các bộ phận và thành phần hiện có nhanh hơn, đồng thời tận dụng các tệp cấu hình, các tính năng tích hợp như thanh toán, thông báo và tìm kiếm mà không cần phải lưu trữ bất cứ điều gì cho mình.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr