Thecoindesk | Crypto market for the smart money

NEAR huy động được 350 triệu đô la, do Tiger Global dẫn đầu

Giao thức NEAR của chuỗi công khai thế hệ mới đã công bố hoàn thành vòng tài trợ mới nhất trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Trong tương lai, quỹ này sẽ được sử dụng để giúp hàng tỷ người dùng tìm hiểu và sử dụng công nghệ blockchain và DeFi một cách nhanh chóng.

Comment Subcibe