NEAR Ecological TVL đã giảm từ 247 triệu USD xuống còn 140 triệu USD, giảm 43%

Theo dõi của PeckShield cho thấy kể từ khi DAO DecentralBank (DCB) rút thanh khoản khỏi nhóm USN của RefFinance để mua lại USN, TVL của NEAR Ecology đã giảm từ 247 triệu USD xuống 140 triệu USD, giảm 43%. Có đưa tin rằng Quỹ NEAR đang đề xuất đóng cửa dần dần USN và phân bổ 40 triệu USD cho các chương trình bảo tồn USN.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr