Mysten Labs muốn nâng mức định giá công ty lên 2 tỷ đô la

Mysten Labs tập trung vào cơ sở hạ tầng Web3 đang tập trung đàm phán vòng Series B để tăng định mức lên 2 tỷ đô la. Trước đó họ huy động thành công 200 triệu do FTX Ventures dẫn đầu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr