Musk phát động bình chọn trên Twitter: Twitter có nên bỏ chặn tài khoản bị chặn?

Musk đã phát động một cuộc bỏ phiếu trên Twitter: Twitter có nên bỏ chặn các tài khoản bị chặn hay không? Miễn là các tài khoản này không phạm pháp hoặc không liên quan gì đến người dùng spam? Hiện tại 74% người dùng bỏ phiếu ủng hộ việc bỏ chặn các tài khoản bị chặn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr