Mt.Gox gia hạn thời hạn nộp đơn yêu cầu đến đến tháng 4/2023

Theo ghi nhận của Thecoindesk, với sự chấp thuận của tòa án, thời hạn đăng ký khiếu nại Mt.Gox đã được thay đổi từ ngày 10/3 thành ngày 6/4; thời hạn hoàn trả được hoãn lại từ ngày 30/9 đến ngày 31/10.

Ngoài ra, MT.Gox nói rằng trừ khi có những lý do không thể tránh khỏi, việc gia hạn thêm thời hạn sẽ khó khăn. Hiện tại, số tiền Mt.Gox còn lại phải trả là khoảng 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ Yên.

Như tin tức trước đó, vào ngày 6/1, Mt.Gox đã thông báo rằng thời hạn lựa chọn phương thức trả nợ của chủ nợ và đăng ký thông tin người nhận tiền sẽ được hoãn lại từ ngày 10/1 đến ngày 10/3 (giờ Nhật Bản), trả nợ cơ bản, tạm ứng một lần và tạm thời thời hạn trả nợ đã được gia hạn từ ngày 31/7 đến ngày 30/9.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr