MovEX và Sui Foundation sẽ cùng nhau xây dựng order-book trên Sui DEX DeepBook

Theo ghi nhận của Thecoindesk, MovEX, một DEX trên Sui Network và Sui Foundation sẽ cùng nhau xây dựng sổ đặt hàng giới hạn trung tâm (CLOB) DEX DeepBook trên Sui, nhằm mục đích mang lại tính thanh khoản cho tất cả các giao thức DeFi trên Sui và sẽ hợp tác với các nhà tạo lập thị trường để cung cấp độ sâu thanh khoản tốt hơn cũng đã được hỗ trợ bởi Mysten Labs.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr