MovEX: Nhóm AMM thanh khoản tập trung hiện đã ra mắt

Theo Twitter chính thức, DexMovEX hệ sinh thái Sui tuyên bố rằng nhóm AMM thanh khoản tập trung hiện đã bắt đầu. Được biết, MovEX là hệ sinh thái Dex in the Move đầu tiên triển khai nhóm AMM thanh khoản tập trung.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr