Một ví cá voi rút 84.000 ETH từ nhóm thanh khoản của cặp giao dịch stETH/ETH

Một con cá voi khổng lồ đã rút 84.000 ETH (khoảng 103 triệu đô la) từ hợp đồng cặp giao dịch stETH/ETH của Curve. Hiện tại, giao dịch stETH/ETH có xu hướng nghiêm trọng đối với nhóm thanh khoản và stETH chiếm 72,24%.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr