Rate this post

Hôm nay Thecoindesk sẽ cập nhật cho bạn một số pool đào tham khảo cho các loại máy ASIC bản update bên mình đang cung cấp.

Các loại máy ASIC hiện có là:

 • Máy A4 + L3 chạy thuật toán Scrypt.
 • Máy T9 + S9 chạy thuật toán SHA256.
 • Máy A900 + A2000 chạy thuật toán X11 và Qubit.
 • Máy X1300 + Ibelink + D3 chạy thuật toán X11.
 • Máy Pangolin + Penguin chạy thuật toán Ethash.
 • Máy Panda chạy thuật toán Equihash.

Các loại coin chạy được

 • Scrypt: Nicehash, DNotes(NOTE), Scorecoin(SCORE), Bata(BTA), DGB-scrypt(DGB), Verge-scrypt(XVG),…
 • SHA256: DGB-SHA(DGB), Nicehash, Bitcoin, Curecoin(CURE), Zetacoin(ZET),…
 • X11: Nicehash, Dash, Digitalprice(DP), Startcoin(START),…
 • Qubit: Geocoin(GEO), DGB-Qubit(DGB), Nicehash
 • Ethash: Ethereum(ETH), Zcash(ZEC), Ethereum Classic(ETC)
 • Equihash: Ethereum(ETH),Ethereum Classic(ETC)

Tham khảo thêm tại: https://whattomine.com/

Một số Pool đào tham khảo:

 1. Antpoolhttps://www.antpool.com/ có thể đào: BTC, LTC, ETH, ETC, DASH, ZEC,…

URL:stratum+tcp://stratum-ltc.antpool.com:8888

2. Litecoinpoolhttps://www.litecoinpool.org/ đương nhiên để đào Litecoin

URL: stratum+tcp://litecoinpool.org:3333

3. F2poolhttps://www.f2pool.com/ đào BTC, LTC, ZEC, ETH

URL: Tùy vào coin bạn muốn đào

4. Nicehash: https://www.nicehash.com đào được tất cả các loại coin liệt kê ở trên

URL: Tùy vào coin bạn muốn đào

5. Blocksfactory: https://theblocksfactory.com/ chuyên đào DGB

URL: stratum+tcp://s1.theblocksfactory.com:9004

6. Hash-to-coin: https://hash-to-coins.com/ đào LTC, DGB, SCORE,…

URL: stratum+tcp://hash-to-coins.com:3333

7. Surpnova:  https://www.suprnova.cc/ đào được DGB, BTC, ZEC, LTC, GEO…

8. Slushpool: https://slushpool.com/home/ đào được BTC, ZEC

Ngoài ra còn rất nhiều pool bạn có thể tham khảo tại bài viết dưới đây:

https://thecoindesk.com/tong-hop-cac-pool-khai-thac-bitcoin-eth-litecoin-zec-uy-tin/

(Leopard – Thecoindesk.com)

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here