Một số lượng lớn tài sản FTX đã bị đánh cắp hoặc bị mất, SBF vẫn còn quyền kiểm soát cho đến ngày 11 tháng 11

James Bromley (James Bromley), một đối tác của công ty luật Sullivan & Cromwell đại diện cho FTX, cho biết tại phiên điều trần phá sản tại tòa án liên bang Delaware rằng một số lượng lớn tài sản FTX đã bị đánh cắp hoặc mất tích, hơn một tuần sau thủ tục phá sản, sự quản lý yếu kém của SBF đối với FTX đã khiến các luật sư có tầm nhìn rất hạn chế về tình hình tài chính của công ty và cho biết SBF vận hành FTX như một “lãnh thổ cá nhân” cho đến khi Quyền kiểm soát FTX bị từ bỏ từ ngày 11 tháng 11.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr